[Navn på din hjemmeside] redigeres i 'Site root / Settings'
VANG's Ancestors / Links til Slaegtsiderne
 

Vejledn. som standardtekst. Prøv at se næste side. Som er links til slægtssiderne.

Link-side

Oprette og kopiere sider
Det er let at oprette nye sider i træstrukturen ved at trykke på 'Create page' eller kopiere eksisterende sider ved at vælge en side i træstrukturen og derefter trykke 'Copy page'. Når du opretter en ny side i træstrukturen kan du vælge mellem fire forskellige sidetyper: en forside, indholdssider, fotoalbum og en 'redirect side'. Sidstnævnte er ikke en egentlig side, men et menupunkt, der linker til den side, der ligger umiddelbart efter i en undermenu. Det er kun muligt at oprette en forside, hvis man har har markeret 'Site root / Settings'. Når man opretter en ny side vil den automatisk lægge sig øverst i menustrukturen. Den kan dog nemt flyttes til den ønskede posistion ved 'drag and drop'. For at oprette en underside skal du først vælge den side du ønsker at oprette en underside til og derefter klikke 'Create page'. For at slette en side skal du først vælge siden og derefter trække den ned i skraldespanden ved holde musen nede. 

Vangs homepage

Vi har indsat noget tekst og et billede for at hjælpe dig igang med din nye hjemmeside. Du kan let slette denne tekst og indsætte din egen tekst og dine egne billeder. Siden er bygget op af en række forskellige moduler (Content modules). For at redigere et modul skal du blot markere det med musen og derefter klikke på det. En pink ramme viser at du har markeret modulet. Et pop-up vindue giver dig mulighed for at redigere tekst og billeder ved hjælp af en tekst eller en billed editor. Du kan også vælge at slette et modul ved at klikke på det lille skraldespands ikon eller kopiere et modul ved at klikke på kopier ikonet.

For at ændre indholdet på andre sider skal du først vælge dem i træstrukturen.
Tilføj et nyt modul
For at tilføje et nyt modul, skal du først vælge det i listen (Content modules), holde musen nede og derefter trække modulet til den ønskede position på siden. En pink linje indikerer, hvor på siden du kan indsætte modulet. Hvis et modul ikke passer ind, der hvor du ønsker at placere modulet på siden får du en fejlmeddelse ’Module doesn’t fit here’. Du skal så vælge et nyt modul eller placere det ønskede modul et andet sted på siden.
Hvordan kan jeg ændre mit design?
Du kan let ændre dit design ved at vælge et nyt skin i 'Skin Library'. Klik på 'Skin Library' i hovednavigationen.

 

 
Publicér din hjemmeside
Din hjemmeside bliver først lagt live på Internettet, når du har publiceret den. Klik 'Publish' i hovednavigationen for at publicere din hjemmeside.
Page settings
I page settings kan du ændre navnet på dine menupunkter og definere om din menustruktur i 2. niveau skal være horisontal eller vertical. Klik på den lille pil for at ændre navn eller menustruktur. Husk at gemme ændringerne ved at klikke 'Save settings'.
Site settings
Du kan ændre settings for hjemmesiden i 'Site root / Settings'. Her kan du ændre title, navn og adresselinje. Det er også i Site settings at du kan ændre dit topbillede og indstille dine søgemaskine indstillinger.
Hjælpefunktioner
Vi har defineret en række forskellige hjælpefunktioner for at hjælpe dig i gang med din nye hjemmeside. Klik på det lyserøde 'Help' ikon i topbaren eller download manualen. Vi har p.t. ikke oversat MONO til dansk, så alle tekster er på engelsk, men vi tilbyder support på dansk, engelsk og svensk.
vang.mono.net, vang-larsen.dk/slaegt/ , vang-larsen.dk/bolwig/ , http://vang-larsen.dk/slaegt/mormormorfarlegacy/index.html
Lav din egen hjemmeside med mono.net